Training


Training van Surrender
Bij Surrender is een training het aanleren van vaardigheden op grond van inzicht en ervaring. 
Binnen onze visie zijn inzicht in het functioneren binnen de huidige situatie en inzicht in het doelgericht aanleren van vaardigheden, van groot belang. Deze factoren versterken in grote mate de motivatie voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en het beklijven daarvan. Een positief effect is de beste prikkel tot verandering en instandhouding van gedrag. Naast inzicht, hechten wij dan ook veel waarde aan ervaringsgerichte oefening tijdens de training. Kennis van en ervaring met de nieuwe vaardigheden, biedt namelijk de mogelijkheid om deze tools flexibel en multifunctioneel in te kunnen zetten. Wij gaan graag voor het maximale!

Surrender biedt 3 constructies voor trainingen:
1. Basis training: “Check van de schatkist”
2. Training op maat
3. Freelance training verzorging


1. Basis training: “Check van de schatkist”
Bij het ontdekken hoe het met de schatkist is gesteld, wordt er in eerste instantie geen geld geteld!
Deze training is gebaseerd op aandacht voor diamanten, de deelnemers en kan ingezet worden als teambuilding. De deelnemers leren via een meerdimensionale manier naar zichzelf kijken en ontdekken hoe hun persoonlijke diamant er uit ziet. “Wat speelt zich af op verschillende facetten van mijn leven en op welke wijze weerspiegelt de invloed van het ene facet zich op het andere?” Dit bewustwordingsproces is vaak een aanzet tot verandering.
Ieders ontdekkingen kunnen meer of minder met de hele groep gedeeld worden. Hierdoor ontstaat er vaak meer herkenning en erkenning. Er kunnen ook knelpunten aan het licht komen, waar op individueel of op groepsniveau, aandacht aan besteed kan worden. Vanuit het gemeenschappelijk facet van de doelgroep kan er ook gekeken worden naar welke invloed er op elkaar is. Komen ieders kwaliteiten goed uit, zit je op je juiste plaats binnen deze groep? Hoe kun je elkaar versterken, aanvullen?

Trainingsduur 
Afhankelijk van de doelen, worden deze facetten basaal of op een dieper niveau uitgewerkt. Op grond van deze wensen komen we overeen of de training in een of meerdere dagen gegeven dient te worden. Vervolg Uit deze training kan de behoefte ontstaan aan een vervolgtraject. Dit kan een training op maat voor de hele groep zijn, maar het is ook mogelijk om via individuele coachingsgesprekken met de opgedane inzichten verder te komen. Kijk hiervoor op de pagina “Coaching”.


2. Training op maat:
Wij bieden trainingen op maat aan groepen binnen zowel commerciële als niet commerciële instellingen met als doelstelling om exact aan te sluiten op het punt waar verbetering, versterking of vernieuwing gewenst is. Vaak is dit gericht op een beter functioneren van de persoon of het team met een positieve invloed op het geheel van de organisatie. Zaken die hierbij vaak een min of meer grotere rol spelen zijn: verzuimpreventie, persoonlijke omstandigheden, werkomstandigheden, gezond gedrag, communicatie, loyaliteit, verantwoordelijkheid etc. Onderzoek Om een op maat gesneden training te kunnen geven, is het nodig om de vraag helder te hebben. Lopen er dingen niet naar wens, maar weet u niet exact waar de schoen wringt, dan kunnen wij samen met u een analyse maken van de knelpunten. Meer algemene informatie over de mogelijkheden voor bedrijven of organisaties, kunt u vinden onder de knop “Bedrijfmatig”.


3. Freelance training verzorging:
Mocht u als trainingsbureau een trainer zoeken voor de uitvoering van bepaalde projecten, dan kunt contact met ons opnemen.

Onze kennis en ervaringsgebieden zijn:

 •  Meerdimensionaal kijken naar de balans tussen belasting en belastbaarheid
 •  Stressgerelateerde psychische en fysieke klachten
 •  Houding en bewegingsproblematiek
 •  Voeding en beweging
 •  Communicatie


Wij werken directief, ervaringsgericht en inzichtgevend en zijn gewend om diverse methoden en technieken door elkaar te gebruiken, zoals:

 • Ontspanningsoefeningen
 • Doelen stellen
 • Visualiseren
 • Rationele Emotieve Therapie
 • Transactionele Analyse
 • Kernkwadranten
 • Rollenspelen
 • Feedback