Menu

Natuurgeneeskundige principes

Hieronder vindt u 5 natuurgeneeskundige principes die gehanteerd worden vanuit onze beroepsvereniging. Deze uitgangspunten vormen een onderdeel van ons behandelkader. Meer informatie over ons behandelkader kunt u vinden op de pagina over Surrender. 

Energie 

Ons lichaam heeft voldoende gezonde energie nodig om alle processen in het lichaam goed te kunnen verzorgen. Op het moment dat er sprake is van te weinig energie of een verstoorde energiebalans, heeft dat een negatieve invloed op het functioneren en op het herstel van ons lichaam. 

Prikkeloverdracht

Alle processen in ons lichaam worden aangestuurd door prikkeloverdracht, wat verloopt via het zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel is ons communicatiesysteem, waarmee bewust en onbewust de processen in het lichaam geregeld worden. Daarnaast communiceren we d.m.v. ons zenuwstelsel, via de zintuigen, ook met de buitenwereld. De prikkeloverdracht binnen dit communicatiesysteem kan op verschillende manieren verstoord worden, wat tot gevolg kan hebben dat ons lichaam gaat disfunctioneren. 

Drainage 

Door ons voedsel en via de lucht krijgen we giftige stoffen binnen en we ontwikkelen zelf ook afvalstoffen in ons lichaam door de dingen die we doen. Deze kunnen ophopen en voor een verstoring zorgen van ons functioneren, maar ook storend werken op een prikkel tot herstel en het zelf herstellend vermogen van het lichaam. We kunnen er voor kiezen om zo min mogelijk van deze stoffen in ons lichaam te krijgen, maar het is ook van belang dat het lichaam inwendig weer gezuiverd wordt. Behalve het verstorende effect, kost het namelijk veel energie om deze stoffen te verwerken en weer kwijt te raken. 

Voeding 

Een goede uitgebalanceerde voeding is nodig voor de opbouw van al onze cellen. Ons voedsel is qua vitamines en mineralen vaak ontoereikend van kwaliteit, waardoor we onvoldoende bouwstoffen binnen krijgen voor het onderhouden en het herstellen van ons lichaam. Hierdoor degenereren de weefsels, waardoor de draagkracht afneemt en men klachten kan ontwikkelen. 

Psyche

Een gezonde mens is een ingenieus werkend samenspel tussen lichaam, psyche (en emoties) en onze geest. Wat zich afspeelt op deze verschillende deelgebieden, heeft invloed op elkaar. Zo kunnen dingen die zich afpelen in onze geest een uitwerking ten positieve of ten negatieve hebben op het lichaam. Diverse soorten van psychische of geestelijke problematiek kunnen spanningsklachten en negatieve stress veroorzaken. De daardoor aangemaakte hormonen kunnen op een gegeven moment weer een negatieve invloed op de lichaamsweefsels hebben.

Conclusie 

Als u klachten heeft, dan kunnen we op een breder vlak met u meedenken om zo inzicht te verwerven in de oorzaak van de klachten, zodat u ook weet wat u er mogelijk zelf aan kunt doen. 

Samen sterk voor het betere werk!