Menu

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Massagepraktijk Surrender, gevestigd aan de Gondel 28 in Veenendaal.
In deze privacyverklaring geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, bewaartermijnen en hoe we met contactgegevens omgaan.

UW PRIVACY  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier voor u aanleg. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen van bijvoorbeeld: uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk kunnen zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld: bij uw huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog eventueel voor de volgende doeleinde gebruikt worden:

 • Om zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt natuurlijk alleen met uw toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden gemaakt.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u natuurlijk eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen hier voor.
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals het in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist,  15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: Natuurgeneeskundig consult.
 • De kosten van het consult.
 • Factuurnummer.
 • Prestatiecode.

Gegevensverzameling

Wij verzamelen en bewaren uw gegevens ook voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (U kunt zich hiervoor ten alle tijden afmelden door een bericht te sturen met daarin te schrijven: afmelden).
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Contact

Wij zijn als volgt bereikbaar:

Vestigingsadres: Gondel 28, 3904 ZX Veenendaal.
Postadres: Gondel 28, 3904 ZX Veenendaal.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30261234.
Telefoon: 0318-513310.
E-mailadres: massagepraktijksurrender@gmail.com