Menu

Voedingsadvies

Voeding

Als mens hebben wij elke dag met voeding te maken. Voeding geeft energie, levenslust, concentratie, bevordert de weerstand en bepaalt voor een deel of je lekker in je vel zit. Er is steeds meer aandacht voor het belang van voeding voor de gezondheid.
Het besef dat gezondheid te maken heeft met wat je eet, wordt steeds groter. Het is zelfs zo dat onze lichaamscellen alleen maar in stand kunnen blijven, kunnen herstellen of vernieuwen op grond van de bouwstoffen die wij via ons voedsel ter beschikking stellen aan ons lichaam. Dit even los van stoffen uit de lucht, zoals zuurstof, welke wij ook nodig hebben. Onze dagelijkse voeding is dan ook een belangrijk onderdeel voor een fit en gezond lichaam. Daarnaast is het ook van belang de juiste omstandigheden te creëren, zodat het lichaam zichzelf kan herstellen en beter kan functioneren. Het opbouw- en herstelproces van ons lichaam gebeurt namelijk vooral in rust, dus ook een juiste balans van inspanning en ontspanning is van belang.

Ongezonde en onvolwaardige voeding

Wij hebben allemaal ons eigen beeld bij een ongezond voedingspatroon en daarbij denken we al snel aan teveel… en dan valt er van alles in te vullen, we hebben het dan over dikmakers of toxische stoffen welke ons lichaam weer veel energie kosten om te verwerken en uit te scheiden. Wij zijn echter vaak minder bewust van het feit dat we over het algemeen ook te weinig voedingsstoffen binnen krijgen. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat we bijvoorbeeld te weinig groente of fruit eten, maar ook met het feit dat er veel minder volwaardige goede voedingsstoffen in ons voedsel zitten. De oorzaak hiervan is de manier waarop de hele voedselindustrie omgaat met het kweken, verwerken en vervoeren van voedsel. Daarnaast is er ook op veel plaatsen sprake van uitputting van de bodem, waardoor alles bij elkaar genomen er tegenwoordig schrikbarend minder vitaminen en mineralen zitten in een bepaalde portie groenten, als je dit vergelijkt met dezelfde portie van 25 jaar geleden, zie Geigy onderzoek.

Gevolgen van ongezonde en onvolwaardige voeding

Door een ongezond of onvolwaardig voedingspatroon ontstaan er in je lichaam tekorten aan vitamines en mineralen. Een ongezond voedingspatroon leidt vaak tot ziekten, zoals: overgewicht, hart en vaatziekten, allergieën, vormen van diabetes en problemen als gevolg van nicotine en cafeïne gebruik. Behalve een ongezond voedingspatroon, kan ook een onvolwaardig voedingspatroon leiden tot allerlei klachten zoals: chronische vermoeidheid, herhaaldelijke infecties, concentratieproblemen, irritaties, depressie, spierzwakte, slapeloosheid en algehele malaise.

Wat te doen?

Het blijkt dat het dus niet altijd even makkelijk is om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voedingsstoffen binnen te krijgen. We hebben gezien dat dit kan komen door een ongezond of onevenwichtig voedingspatroon, maar ook dat er vaak een tekort is, doordat er veel minder aan vitamines en mineralen in de huidige voeding aanwezig is. Deze tekorten kunnen op een goede manier worden aangevuld door voedingssupplementen te gebruiken.
Specifieke en doelgerichte voedingssupplementen kunnen een belangrijke, ondersteunende rol spelen bij de opbouw van uw lichaam en het behoud van een goede gezondheid. Het gebruik van voedingssupplementen is daarom ook aan te raden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Samen met u kunnen we kijken naar u huidige voedingspatroon, mogelijk in relatie met uw klachten. Wij kunnen u specifiek advies geven, hoe u uw voedingspatroon kunt aanpassen en waar nodig en gewenst ook advies geven over aanvullende voedingssupplementen, waardoor uw lichaam de kans krijgt om door middel van goede bouwstoffen weer te herstellen. Voedingssupplementen zijn geen medicijn, maar kunnen wel een goede aanvulling zijn op u dagelijkse voedingspatroon.